Klassindelning - Bärbara datorer

 • Klass 1 | Mycket bra skick: Till det yttre snudd på oigenkännlig från ny. 
   
  - Inga Iögonfallande ytmässiga* tecken på användning 

(*) Avser ytorna på datorns ovansida + skärm & tangentbord. 

    - Batterikapacitet ≥ 60%. 

 • Klass 2 | Bra skick: Synbart begagnad för den som tittar noga. 
   

- Begränsade iögonfallande ytmässiga tecken på användning förekommer. 

- Eventuellt skärmslitage (exvis repor) syns ej efter skärmens påslagning. 

 

 • Klass 3 | Ok skick: Vid första anblicken begagnad. 
   
  - Lite mer omfattande iögonfallande ytmässiga tecken på användning än hos Klass 2 
    datorerna förekommer. 
   
  - Eventuellt skärmslitage kan vara svagt synbart efter skärmens påslagning. 
   
 • Klass 4A/B | Slitet skick: Vid första anblicken begagnad & flitigt använd. 
   
     Klass 4A 
     - Omfattande iögonfallande ytmässigt slitage. 
   
     Klass 4B 
     - Datorn kan vara i Klass 1-3 skick med undantag av ett fåtal riktigt grova 
        ytmässiga skavanker/yttre slitage (exvis: tydliga repor/sprickor på 
        paneler/skärm).