Vi återanvänder er IT-utrustning och ger den nytt liv på ett hållbart och säkert sätt

Bidra till den cirkulära ekonomin och skänk era datorer och annan IT-utrustning till oss på Aspektra. I samband med detta omhändertagande gör vi praktiskt taget hela jobbet, med så gott som noll störning för er verksamhet: Vi åker ut hämtar utrustningen hos er och ni behöver då varken redogöra för oss vilka komponenter den innehåller eller bry er om att rensa eventuella lagringsenheter på data - vårt erfarna team genomför en datarensning och skickar sedan en komplett rapport till er.

Ni kan även lämna in er IT-utrustning till Återbruket i Kikås så tar vi hand om den enligt ovan beskrivna förfarande.

Väl hos oss inleds sedan en väldigt utförlig 'Rekonditionering' av produkterna: Dom repareras samt fräschas upp (såväl internt som externt) och får därefter eventuella hårdvarudelar och programvara utbytt till nyare, mer optimerad sådan. Produkterna säljs efter denna rekonditioneringsprocess vidare till små företag och privatpersoner – det blir ett kretslopp med återanvänd IT helt enkelt. 

Kontakta oss

Såhär fungerar det

Smidig hämtning

Vi hämtar utrustningen hos dig och du behöver inte ha koll på vilka komponenter som finns i den.

Datarensning och rapport

Våra tekniker gör en fullständig datarensning och skickar en rensningsrapport.

Rekonditionering för ett nytt liv

Vi rekonditionerar och säljer vidare IT-utrustningen.