CSR: Ta ansvar och visa det

När du handlar av oss minskar du ditt miljöavtryck och hjälper oss att skapa arbetstillfällen för unga med en diagnos inom autismspektrat. Varför inte berätta det för omvärlden?

Aspektra arbetar för en hållbar framtid – både miljömässigt och socialt. Nu gör vi det möjligt för ditt företag att också göra det och visa det för omvärlden. Vår CSR-märkning visar att du använder hållbar IT som minimerar koldioxidutsläpp och ger människor egenmakt att ta sig in i arbetslivet.  

Under 2022 lyckades vi bland annat att: 

  • Minska utsläppen av koldioxid med 18,3 ton genom att sälja rekonditionerad utrustning  
  • Anställa en person  
  • Generera en samhällsekonomisk vinst på 500 000 kr genom att bidragstagare blir företagare  
  • Inkludera samt skapa sammanhang och framtidsmöjligheter för åtta personer genom arbetsträning  

När ditt företag köper rekonditionerad IT-utrustning av oss eller donerar utrustning som våra tekniker kan ge ett nytt liv, tar ni ansvar för både miljö och människor. Det minskar såklart ert miljöavtryck, men ni ser därutöver till att personer med en diagnos inom autismspektrat kommer närmare både arbete och en plats i samhället. Det är en viktig insats som gör att ni får använda vår CSR-märkning ”Hållbar IT” i er kommunikation och marknadsföring. Så ta chansen att berätta om hur ditt företag bidrar till ett mer hållbart samhälle.