"En sammantagen samhällsnytta som få kan erbjuda"

"En sammantagen samhällsnytta som få kan erbjuda"

Fler och fler företag väljer att bli Aspektrapartners. Vi intervjuade Carl Axell som är VD på Winningtemp, ett Göteborgsföretag som blev partner tidigare i år och redan hunnit skänka en hel del begagnad IT-utrustning till Aspektra. 

Hej Carl! Hur fick du först upp ögonen för Vägen ut! Aspektra?

Jag blev kontaktad via LinkedIn av en driftig kille som kort och koncist beskrev vad Aspektra handlar om. Det var ganska enkelt att ta det första mötet.

Winningtemp är nu en Aspektrapartner. Vad fick dig att vilja bli det?

Den genuina viljan att göra skillnad på riktigt är oerhört inspirerande och spelar väldigt bra med de värderingar vi har på Winningtemp.

Vad tycker du är det allra bästa med Aspektras arbete?

Jag vet att det finns många fina, driftiga och begåvade människor i samhället som inte riktigt passat in i formen som erbjuds, framförallt i skolan.

Det arbete Aspektra gör för att ge dessa personer en ärlig chans att bli sedda och behövda är helt avgörande och jag kan inte förstå hur man INTE vill vara en partner.

Att Aspektras affär dessutom bygger på en cirkulär ekonomi med positiv klimatpåverkan gör det hela viktigt och ger en sammantagen samhällsnytta som få kan erbjuda.

Hur ser du på er egen, och andra företags, möjligheter att vara med och skapa ett mer inkluderande samhälle?

På Winningtemp anser vi att både vårt företag och andra organisationer har en betydande roll att spela när det gäller att skapa ett mer inkluderande samhälle. Vi tror starkt på att inkludering och mångfald är nyckelfaktorer för innovation, kreativitet och långsiktig framgång. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats där alla medarbetare känner sig välkomna, respekterade och värderade, oavsett deras bakgrund, kön, etnicitet, religion, sexualitet eller funktionsförmåga. Detta gör vi genom kontinuerliga utbildningar, workshops och initiativ som främjar medvetenhet och förståelse kring mångfald och inkludering. Vi är övertygade om att företag som prioriterar inkludering inte bara bidrar till ett mer rättvist samhälle utan också stärker sin egen konkurrenskraft.

Läs mer:

https://www.aspektra.se/pages/skank-er-gamla-it-utrustning-skapa-nya-mojligheter

Läs nästa

”Vi vill bidra till en bättre värld”